Başta tazminat davaları olmak üzere ;

  • Haksız Fiilden Doğan Davalar
  • Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Davalar
  • Borç İlişkisinden Doğan Davalar
  • Sözleşme İlişkisinden Doğan Davalar
  • Kira Sözleşmesinden Doğan Davalar
  • Temsilcilik, Vekil gibi İşlerden Doğan Davalar

gibi Borçlar Hukukunun birçok alanında hizmet vermekteyiz.