SMA Hastaları İçin Valilik Başvuru Dilekçesi

SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. Son zamanlarda ülkemizde yaygınlaşan ve çoğunlukla küçük çocuklarda görülen SMA hastalığı için ailelerimizi bir nebzede olsa rahatlatmak adına yardım kampanyası toplanabilmesi için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN EVRAK VE BELGELER

  • Yardım Toplama talebinde bulunan kişiden, hasta ise toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayan resmi makamlardan onaylı, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (hasta olmayan için rapor istenmeyecek)
  • Herhangi bir geliri olup olmadığı, mesleği, adına kayıtlı gayri menkul ve mallarının bulunup bulunmadığını, ailedeki fert sayısı ve bunların meslekleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) bağlı bulunduğu Kaymakamlık Vakfı veya Yeşil Karttan faydalanıp faydalanmadıkları.
  • Dilekçede belirtilecek hususlar; Yardım toplamanın amacı, şekli (bankada hesap açtırılması, makbuz karşılığı v.b.), süresi, faaliyet alanı, ne miktarda yardım toplanacağı ve  faaliyette görevlendirileceklerin (en az 3 kişi) isimleri dilekçede belirtilecek ve dilekçe ilgililerce imzalanmış olacak.
  • Sorumlu kuruldan istenilecek belgeler; Nüfus cüzdan fotokopileri, T.C. Kimlik numaraları, adres kayıt bilgileri ve adli sicil kayıtlarının olup- olmadığını belirten yazılı beyan ile ikişer adet vesikalık fotoğraf.
  • Yardım toplama faaliyetinde görevlendirileceklerin arasında kamu görevlileri bulunması halinde mülki amirden izin belgesi alınacaktır.

Başvuru yapılmadan önce ilgili Valilik ile görüşülüp ön bilgi alınmasında fayda olacaktır.Başvuru yapıldıktan sonra Valilik’ten red kararı gelirse hastanın ikametgah adresinin bulunduğu yer İdare Mahkemesi’nden dava açılarak karar iptal edilmelidir.

T.C. İZMİR VALİLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN         ;

HASTA                                  : Asiye Sonar

T.C. KİMLİK NUMARASI :00000000000

ADRES                                  : Çökerme Mah. 1818 Sk. No:9 Daire No: 9 Bornova/İZMİR

VASİ/VELİ                           : Ali Sonar

T.C. KİMLİK NUMARASI :00000000000

ADRES                                  :Çökerme Mah. 1818 Sk. No:9 Daire No: 9 Bornova/İZMİR

AÇIKLAMALAR                 :

6 aylık evladımız Asiye Sonar’a 01/02/2022 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi tarafından SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulmuştur. SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır.

Evladımız Asiye Sonar’ın yaşaması için 2 yaşına kadar tedavi olması gerekmektedir. Amerika’da gerçekleştirilecek zolgensma gen tedavisi için yardım kampanyası başlatılacaktır, başlatılacak olan bu kampanya için Valilik onaylı banka hesabı açılması gerekmektedir. Valiliğinizce onaylı banka hesabının açılabilmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur. İşbu sebeplerle evladımız Asiye Sonar adına hesap açılabilmesi için ve yardım faaliyetinde görevlendirilmek üzere Ali Sonar(T.C…..), Hatice Sonar(T.C….) , Ayşe Sonar’ın (T.C….) görevlendirilmesine tarafınızca onay verilmesini arz ederiz. 21/02/2022

İstemde Bulunan Vasi/Veli

Ali Sonar

 

 

EKLER: 

  1. Hasta Asiye Sonar’a ait Heyet Raporu,
  2. Kullanılan ilaçların belgeleri,
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  4. Nüfus Kayıt Örneği.

Not: Dilekçe örnek şeklinde düzenlenmiştir .

Leave a Comment