HPV AŞI BEDELİ BAŞVURUSU İÇİN İZLENMESİ GEREKEN HUKUKİ YOLLAR

İŞ MAHKEMESİ EMSAL KARAR İÇİN TIKLAYINIZ    HPV GEREKÇELİ KARAR (2).udf

Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Her yıl 500.000’den fazla kadına bu hastalığın tanısı konmakta ve 250.000’den fazla kadın da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Rahim ağzı kanseri hastalarının %80’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Rahim ağzı kanseri ölümcül bir hastalıktır ancak rahim ağzı kanserinden korunmak mümkündür. Bu aşı ile hastalığın önlenebileceği aşikardır, aşı hayati önem arz etmekle beraber aşının yapılması tıbben zaruridir. Sosyal Devlet anlayışı gereği bu aşı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmalıdır. Anayasa’nın 56. Maddesinde de sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi ve vatandaşların sağlıklı yaşaması için Devlet’e ödevler yüklemiştir.

ANAYASA Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve
vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek
elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak,
onları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası
kurulabilir.

Ülkemizde HPV aşısı ücretsiz yapılmayıp SGK tarafından aşı bedeli karşılanmamaktadır. Aşı isteğe bağlı olarak ve eczaneden satın alınarak yapılmaktadır. Aşınızı satın alıp yaptırdıktan sonra aşı bedelinizin iadesi için hukuki yollara başvurabilirsiniz.

HPV aşı bedelini almak için dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Eczaneden aşınızı alırken mutlaka fatura isteyip, faturalarınızı saklayınız. Bu faturaların SGK’ya başvuruda ve mahkemede delil olarak kullanılması sunulması gerekmektedir.
 2. Olduğunuz aşıların kutularını atmayınız. (SGK istiyor.)
 3. Aşılarınızı olduktan sonra vakit geçirmeden SGK’ya başvuru yapabilirsiniz.
 4. SGK’dan gelen red cevabı ile birlikte 1 ay içerisinde İş Mahkemesinde dava açmalısınız.

Açılan davada bilirkişi raporu alındıktan sonra aşı bedellerinin ödenmesine karar verecektir. Aşağıda örnek dilekçeler ile birlikte aldığımız emsal kararı paylaşıyoruz.

SGK BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:

                                                           İHTARNAMEDİR

KEŞİDECİ                : Beyzanur Bektaş(T.C.-0000000000000)

MUHATAP                : İzmir SGK İl Müdürlüğü-İzmir Valiliği Anafartalar Cad. No:2 Konak/İZMİR

KONU                    : Ödenen aşı bedelinin iadesi talebini içerir ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR       :

 1. Rahim ağzı kanserini önleyen tek tedavi yöntemi olan HPV aşısının ilk dozunu kendi imkanlarımız ile almış bulunmaktayız.  Gardasil adlı aşının tam koruyuculuk sağlaması için iki doz daha yapılması gerekmektedir.  Tek doz bedeli olan  790,77 TL 3 toz bedeli toplamda 2372,31TL’ yi kendi imkanlarımız ile ödemiş bulunmaktayız. Ödediğimiz bedellere ait faturalar ekte bulunmaktadır.

 

 1. Dava konusu aşı hayati önem arz etmekle beraber SGK tarafından karşılanan ve muadili bulunan bir aşı değildir. Anayasa ve AİHS’de yer alan en temel haklardan biri olan yaşam hakkının ve sağlık hakkının sağlanması sosyal devlet ilkesi gereğidir.  HPV aşısının da devletimizce karşılanması gerekmektedir. Bu konuda emsal kararlar bulunmaktadır.

 

İş bu sebeple bu ihtarın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda açıkladığımız 2372,31 TL’yi Alıcı Beyzanur Bektaş ,…..BANK ….. İban  No’lu olan hesabımıza ivedilikle ödemenizi aksi takdirde aşı bedelinin faiziyle beraber istemi için dava açacağımızı ödenmesi gereken ücret ile beraber yargılama giderlerinden sorumlu olacağınızı ihtar ederiz. 19/09/2022

 

İhtar Eden

 Beyzanur Bektaş

 

EKLER:

 1. Aşı makbuzları
 2. Emsal karar

 

 

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:

 

 

İZMİR  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Beyzanur BEKTAŞ (TC :0000000000000)

ADRES : Donanmacı Mah. 1717 Sk. No:147 Altınhan İş Merkezi Kat:4 Daire No:405 Karşıyaka/İZMİR

DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu

ADRESİ :Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

KONU : Ödenmeyen aşı bedelinin tahsili hakkında.

DAVA DEĞERİ : 2372,31- TL.(3 doz aşı bedeli)

AÇIKLAMALAR :

Rahim ağzı kanserini önleyen ve tek tedavi yöntemi olan HPV aşısının üç dozunu da kendi imkanlarımla yaptırmış bulunmaktayım. Bu aşının tam koruma sağlayabilmesi için üç doz olarak yapılması gerekmektedir. Ödenen toplam 2372,31 TL’yi (EK-1) sigortam ödememiş olup, kendi imkanlarımla ödemiş bulunmaktayım. Bu ödemelerin tarafıma iadesi için İzmir İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne başvuru yapmış akabinde de 04/10/2022 tebligat tarihli ret cevabını almış bulunmaktayım. (EK-2)

Tarafıma verilen cevapta yaptırdığım GARDASİL isimli aşının Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı, Ulusal aşı kapsamında değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığının görev alanında bulunduğu” gerekçesiyle başvurum reddedilmiştir.

Gardasil (HPV aşısı) canlı virüs taşımayan bir aşı olup 6 aylık süre içerisinde 3 doz şeklinde uygulanmaktadır. Rahim ağzı kanseri ve genital siğillere neden olan 4 tip virüse karşı yüksek derecede etkin bir aşı olarak kabul edilmektedir. Bu aşıya ilişkin emsal davalarda alınan bilirkişi raporlarında “Rahim agzı kanserinin ülkemizde görülen Human Papilloma Virus (HPV) bulaşması ile oluşan ölümcül ve basta ası ve diger yöntemler ile önlenebilen bir hastalık olduğu, bazı hastalıkların ası ile önlenebileceği ve yok edilebileceğinin bilimsel bir gerçeklik olduğu, bunlar arasında rahim ağzı aşısının da bulunduğu, rahim ağzı kanserine yakalandığında hastalığın ölümcül olduğu gerçeğinden hareket ile aşının hayati öneme haiz olduğu, rahim ağzı kanserine karsı asılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu Sağlık Uygulama Tebliğinde dava konusu HPV asının ödeneceğine dair hükmün bulunmadığı, dava konusu asının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanan muadili asının bulunmadığı “belirtilmiştir. Öte yandan bu aşının anüs kanserine karşı da koruduğu tıbben bilinmektedir.

Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Her yıl 500.000’den fazla kadına bu hastalığın tanısı konmakta ve 250.000’den fazla kadın da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Rahim ağzı kanseri hastalarının %80’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Rahim ağzı kanserinden korunmak mümkündür. Rahim ağzı kanseri ölümcül bir hastalıktır. Bu aşı ile hastalığın önlenebileceği aşikardır, aşı hayati önem arz etmekle beraber aşının yapılması tıbben zaruridir. Sosyal Devlet anlayışı gereği bu aşı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmalıdır. Anayasa’nın 56. Maddesinde de sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi ve vatandaşların sağlıklı yaşaması için Devlet’e ödevler yüklemiştir.

Açılan emsal davalarda bilirkişi raporu alındığı göz önünde bulundurularak usul ekonomisi ilkesi tekrar bilirkişi raporu alınmaması bu bilirkişi raporlarının dikkate alınmasını takdir mahkemenizin olmakla beraber aksi kanaatteyseniz bile yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep ederiz.

İşbu nedenlerle ödenen aşı bedellerinin faiziyle tazmini için dava açmak zaruri olmuştur. Aşı bedellerinin başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber davalıdan tazminine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : AİHS,Anayasa, SGK,  6100 S. K. m. 2, 5, 6, 106.

HUKUKİ DELİLLER :

Aşılara ilişkin makbuzlar, emsal kararlar, Yargıtay kararları, Bilirkişi , tanık , her türlü sair delil.

SONUÇ VE İSTEM          :

Yukarıda açıklanan sebeplerle;

 1. Davamızın KABÜLÜNE ,
 2. Aşı ücretlerinin davalıya başvuru tarihinden itibaren faiziyle beraber tazminine,

Tüm yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini  talep ederiz. 19/10/2022

 

 

 DAVACI

BEYZANUR BEKTAŞ

EKLER:

 1. Gardasil aşı makbuzları,
 2. SGK başvuru cevabı,
 3. Emsal karar.

Leave a Comment