Miras Hukuku: Miras Hukuku alanında uzmanlaşmış büromuz avukatları eliyle; vasiyet ve miras sözleşmelerinin (mirasçılıktan çıkarma, mirasçı atama vb. konularda) düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, muris muvazaası sebepli tasarrufların (tapu iptal ve tescil konulu) iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, tenkis (saklı payların ihlali durumunda) ve benzer diğer miras uyuşmazlıklarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Veraset ilamının çıkartılması, hak sahiplerinin ve oranlarını belirlenmesi, murisin mal varlığının araştırılması, alacak ve borçlarının belirlenmesi, muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma işlemlerine ilişkin davaların yürütülmesi gibi konularda büromuz hizmet vermektedir.