• Hukuk büromuzda; önceleyici hukuk anlayışı ile danışan şirketlerimize gerekli altyapı hazırlık çalışmalarının yapılması ve insan kaynakları personelinin eğitilmesi konusunda hizmet verilmektedir. Bu kapsamda insan kaynakları personeli ile sürekli iletişim halinde kalınarak günlük problemlere çözüm sağlanmaktadır.

Gerek bireysel iş hukuku ve gerekse toplu iş hukuku konularında işçi ve işveren arasındaki sözleşmeden kaynaklanan her türlü dava ve iş takibi büromuz tarafından yürütülmekte, işçi – işveren – SGK uyuşmazlıklarından kaynaklı davalarda özel olarak çalışılmaktadır.

  • İş Hukuku kapsamında işçi-işveren ilişkisine dayalı karşılaşılabilecek tüm davaların takip işlemleri etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşçilerin sosyal sigortalarla sağlanan sosyal güvenliklerini, işçilerin çalışma koşulları sebebiyle karşılaşabilecekleri mesleki, sosyal ve fizyolojik nitelikteki risklerin karşılanmasında alınan sosyal güvenlik önlemlerini, özellikle iş kazası meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını düzenleyen hukuk dalı olmakla büromuz söz konusu konulardan kaynaklanan davalarda da hizmet vermektedir.