ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri günlük hayatta çok karşılaşılan sözleşmelerdir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri  isimsiz  sözleşmeler olup çifte tipli karma sözleşmelerdir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde nelere dikkat edilmelidir? Arsa sahibi  ile yüklenici arasında yapılacak inşaatın geniş detaylarının da yer aldığı
Read More

SMA Hastaları İçin Valilik Başvuru Dilekçesi

SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. Son zamanlarda ülkemizde yaygınlaşan ve çoğunlukla küçük çocuklarda görülen SMA hastalığı için ailelerimizi bir nebzede olsa rahatlatmak adına yardım kampanyası toplanabilmesi için gerekli belgeler
Read More

TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER VE KAZANÇ KAYBI

Trafik kazalarında araç değer kaybı nedir? Trafik kazalarında hasar karşılanırken aracın kaza yapmasından kaynaklı olarak değerinin düşmesi aracın değer kaybıdır. Araç değer kaybı belirlenirken kazaya karışan tarafların kusur oranları dikkate alınır. Araç değer kaybının tazmini için karşı tarafın sigorta şirketine başvurulması zorunludur.
Read More

Güzellik Merkezlerinde Meydana Gelen Yaralanmalar

Kimimiz sevdiklerimize güzel görünmek için kimimiz kendini iyi hissetme adına eski yöntemlerle güzelleşme yerine tıbbi müdahale veya makinalarla güzelleşmeyi tercih eder duruma geldik. Bu modern güzellik merkezlerinde hem uğraşma derdi yok hem de bazı güzellik merkezleri yaşadığımız sıkıntılara kesin çözüm vaat ediyor.
Read More

SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Artan kentsel dönüşüm ve hızlı kentleşme insanları çok katlı binalara teşvik etmiştir. Çoklu bloklardan oluşan site yönetimini alan yöneticiler öncelikle bir yıllık yönetim planı oluşturmalıdır. Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

KVK Kapsamında Benim Verim Benim Dünyam!

Gelişen teknoloji ve sanayinin gereklerine uygun olarak Kişisel Verilerin Kullanımının Korunması zorunlu hale gelmiştir. Kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olmak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyulmaması halinde ilgili veri sorumluları yüksek miktarda idari para cezası ve hapis cezasıyla karşılaşılabilir.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET SUÇU

TCK Madde 299’un 1. fıkrasında “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı ” yer almaktadır. Bu maddenin düzenlenmesiyle Cumhurbaşkanın şeref ve saygınlığı korunmaya çalışılmıştır. Bu suçun oluşumu için “Onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun düşünce veya duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar belirlenmelidir. Ne tür hareketlerin şeref ve itibari ihlal edici olduğu, toplumda hakim olan ortalama düşünüş ve anlayışa göre belirlenir.