YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET SUÇU

TCK Madde 299’un 1. fıkrasında “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı ” yer almaktadır. Bu maddenin düzenlenmesiyle Cumhurbaşkanın şeref ve saygınlığı korunmaya çalışılmıştır. Bu suçun oluşumu için “Onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun düşünce veya duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar belirlenmelidir. Ne tür hareketlerin şeref ve itibari ihlal edici olduğu, toplumda hakim olan ortalama düşünüş ve anlayışa göre belirlenir.