TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER VE KAZANÇ KAYBI

 1. Trafik kazalarında araç değer kaybı nedir?

Trafik kazalarında hasar karşılanırken aracın kaza yapmasından kaynaklı olarak değerinin düşmesi aracın değer kaybıdır. Araç değer kaybı belirlenirken kazaya karışan tarafların kusur oranları dikkate alınır. Araç değer kaybının tazmini için karşı tarafın sigorta şirketine başvurulması zorunludur. Karşı tarafın kusur oranına göre belirlenecek olan bu tazminat başvurulan sigorta şirketinin eksperleri tarafından raporlanır. Değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamaz. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta %100 kusurlu olan tarafın değer kaybı tazminatı isteyemeyeceğidir.

 1. Değer kaybı kimlerden istenebilir?
 • Kazaya karışan diğer tarafın trafik sigortasından talep edilmesi halinde kusur oranlarına göre sorumludur.
 • Kazaya karışan araç sürücüleri
 • Kazaya karışan araçların malikleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.
 1. Değer kaybının istemi belirli bir süreye tabi midir?

Kazanın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra değer kaybı tazminatı istenemez dolayısıyla bu 2 yıllık süre içerisinde ilgili sigorta şirketine başvurulmalıdır.

 1. Her değer kaybı olan araç için tazminat istenebilir mi?

Her değer kaybı olan araç için tazminat istenemez. Hurda belgeli araçlar , küçük onarımlı araçlar , kamu kurumlarına ait araçlar  ve yabancı plakalı araçlarda değer kaybı tazminatı istenemez.

 1. Değer kaybı hesaplanırken neler dikkate alınır?

Aracın; markası, modeli ,yaşı ,kazadan önceki ve sonraki piyasa değeri, onarımının yetkili serviste yapılıp yapılmadığı , hasarlı parça üzerinde yapılan işlemin kapsamı, hasar gören parça sayısı , aracın ticari mi özel mi olduğu, aracın kullanılmışlık düzeyi, hasarın boyutu, aracın KDV dahil onarım bedeli dikkate alınır.

 1. Sigorta şirketinin sorumluluk tutarı nedir?

2020 yılında 41 binken 2021 yılında 43 bin ile sınırlandırılmıştır. Kazada oluşan hasar tutarı ve değer kaybının toplamı yıllık limiti aştıysa kalan kısım için araç malikine veya sürücüsüne başvurulabilir.

 1. Başvuru yapılırken hangi belgeler istenir?
 • Trafik kaza tutanağı
 • İfade tutanağı
 • Görgü-tespit tutanağı
 • Araç ruhsatı
 • Araç fotoğrafları
 • Talep edilen tutar
 • Exper raporu( Başvurulduysa)

Leave a Comment